Credo: Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudów i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowych.

Ojciec Św. Jan Paweł II - słowa skierowane do uczestników nabożeństwa czerwcowego w Elblągu 6 czerwca 1999 r.

OPP
POMOC DLA MISJI

POMOC DLA MISJI

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym turnieju szachowym dla wszystkich "POMOC DLA MISJI". Turniej odbędzie się 18 stycznia 2014 roku Parafii NMP Matki Pięknej Miłości przy ul. Myśliborskiej 100.
Turniej szachowy  „A” w AGAPE na GAPE

Turniej szachowy „A” w AGAPE na GAPE

Turniej szachowy „A” w AGAPE na GAPE dla szachistów zaawansowanych odbywa się w sali Domu Katechetycznego na I piętrze w Parafii NMP Matki Pięknej Miłości ul. Myśliborskiej 100 z udziałem 10 zawodników.

Rozgrywki bedą trwały do 15 marca 2014 roku. Plakat.

Czwartki z Agape o kategorie szachowe dla wszystkich

Czwartki z Agape o kategorie szachowe dla wszystkich

Począwszy od 19.12.2013 w sali klubu PKS Agape ul.Myśliborska 100 na I p. Domu katechetycznego przy kościele NMP MPM rozgrywane będą turnieje dostępne nie tylko dla dzieci.

Autonomiczna Sekcja Szachowa - nabór

Autonomiczna Sekcja Szachowa – nabór

Nabór do grup zajęciowych w dniach:

wtorki w godz. 17.00 – 18.30, czwartki w godz. 17.00 – 18.30, piątki w godz. 17.00 – 18.30.
Ostatnie wpisy

Walne Zebranie – 17 maja 2014

W dniu 17 maja 2014 roku (sobota) o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 118 przy ulicy Leszczynowej 5 odbędzie się Walne Zebranie Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Białołęka, które zostało zawieszone do dnia 16 maja 2014 roku.

Protokół z Walnego Zebrania – 13 kwietnia 2014

W dniu 13 kwietnia 2014 roku (Niedziel Palmowa) w 11 rocznicę założenia Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Białołęka rozpoczęło się w II terminie Walne Zebranie, które jest prawomocne.
W związku z rezygnacją 4 członków Zarządu z funkcji pełnionych w Zarządzie na wniosek Prezesa Zarządu Macieja Brudzińskiego wprowadzono zmiany do proponowanego porządku obrad.
Na wniosek Jarosława Filipowicza Walne Zebranie podjęło uchwałę o przekształceniu się w Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
Walne Zebranie dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej.
Następnie Walne Zebranie zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym złożonym przez Skarbnika Janusza Bujnowskiego za rok 2013 i odesłało je do Komisji Rewizyjnej wraz z kopią […]

Walne Zebranie – 13 kwietnia 2014

Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Białołęka zwołuje Walne Zebranie w dniu 13 kwietnia 2014 roku (Niedziela Palmowa)

w I terminie o godzinie 11.00
w II terminie o godzinie 11.15 bez względu na liczbę obecnych

w Szkole Podstawowej Nr 118 przy ulicy Leszczynowej 5.

Porządek Walnego Zebrania:

Zmiany w Zarządzie Klubu i Walne Zebranie

W dniu 22 lutego 2014 r. Zarząd klubu przyjął do wiadomości rezygnacje z funkcji pełnionych w zarządzie przez następujące osoby:

Andrzej Telakowiec (wiceprezes)
Marcin Borkowski (sekretarz)
Kamil Wilk (członek zarządu)

Pomoc dla Misji

Pomoc dla Misji

W dniu 18 stycznia 2014 roku w Parafii NMP Matki Pięknej Miłości w Tarchominie przy ul. Myśliborskiej 100 odbył się turniej szachowy pod nazwą Pomoc dla Misji, z którego całkowity dochód został przekazany w odpowiedzi na apel JE Biskupa Mazura na pomoc dla polskich misji na świecie w ramach Światowego Dnia Pomocy Misjom.

W czasie turnieju uczestnicy mieli okazję dokonać bezpłatnej degustacji wyrobów Firmy FLUNCH POLSKA Sp. z o.o.  ul. Górczewska 124  Warszawa  (Piza Pai AGAPES Restaurant oddział Polska).

Wszyscy uczestnicy chwalili bardzo wysoką jakość wyrobów dostarczonych w trakcie turnieju.

[…]

Szachy w ZOO

Szachy w ZOO

Zapraszamy na cykl turniejów szachowych odbywających się w Zoo

Miejsce: Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3

Regaty Łodzi Smoczych - wrzesień 2012

Regaty Łodzi Smoczych – wrzesień 2012

W sobotę 15 lipca 2012 r., na przystani KS Spójnia Warszawa, odbyły się kolejne coroczne zawody na smoczych łodziach

Lipcowe szachy w AGAPE

Lipcowe szachy w AGAPE

Cykl turniejów klasyfikacyjnych na kategorie okręgowe, który ma trwać przez całe wakacje!

Już od wtorku 3.lipca codziennie w sali PKS AGAPE przy ul.Myśliborskiej 100 będą rozgrywane turnieje szachowe dostępne dla wszystkich!
W sobotę open P’15 dla wszystkich chętnych.

Regaty Łodzi Smoczych Osad Samorządowych

Regaty Łodzi Smoczych Osad Samorządowych

15 września 2012 w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 14 o godz 11 w sobotę organizujemy Regaty Łodzi Smoczych Osad Samorządowych

Turniej tenisa stołowego - 3 czerwca 2012

Turniej tenisa stołowego – 3 czerwca 2012

Po długiej przerwie w kameralnej sali gimnastycznej SP nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza przy ulicy Leszczynowej 5, w bardzo kameralnej obsadzie odbył się drugi turniej tenisa stołowego reaktywujący, tym razem na dobre, zajęcia i turnieje organizowane przez Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białołęka.

Turniej był rozgrywany systemem każdy z każdym do trzech wygranych setów. Zwycięzcą turnieju został Włodzimierz Brylak, drugie miejsce zajął Andrzej Kadłubowski, a trzecie Paweł Brylak.

Miło mi poinformować mieszkańców Białołęki, że dzięki nawiązanej ze szkołą współpracy Klub rozpoczął prowadzenie zajęć dla amatorów tenisa stołowego. Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

wtorki od godziny 18.00 do 19.30
piątki od godziny […]

Szachowy HIT na pikniku rodzinnym na 120-lecie Laszlo O'svatha

Szachowy HIT na pikniku rodzinnym na 120-lecie Laszlo O’svatha

Specjalnie dla amatorów królewskiej gry – w szachy, podczas Pikniku Rodzinnego na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 118 przy ul.Leszczynowej 5 zostanie rozegrana symultana szachowa. Symultana czyli seans gry jednoczesnej polega na tym, że jeden gra przeciw wszystkim. Jednocześnie! Niekiedy nawet na kilkuset szachownicach!

VI Ogólnopolskie Zawody Służb Mundurowych - 12 maja 2012

VI Ogólnopolskie Zawody Służb Mundurowych – 12 maja 2012

W dniu 12-05-2012 odbyły się VI Ogólnopolskie Zawody Służb Mundurowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Zawody mogliśmy zorganizować dzięki pomocy i współpracy Burmistrza Dzielnicy Białołęka